(ANS – Victorica) – Dzień Misji Salezjańskich 2017 koncentruje się na pierwszym głoszeniu Ewangelii wśród tubylczych ludów Ameryki. Stąd też stanowi on dobrą okazję do lepszego poznania tego najstarszego doświadczenia misyjnego Zgromadzenia Salezjańskiego, zapoczątkowanego w Patagonii przez bpa Cagliero. Wśród misjonarzy, którzy obecnie pracują na kontynencie amerykańskim, właśnie między Patagonią a argentyńską pampą, znajduje się ks. Natalino Venancio Freitas de Jesus, który pochodzi z Timoru Wschodniego.Świadectwa sa

W dniu dzisiejszym został ogłoszony wyrok w procesie karnym dotyczącym sprawy Gerini. Prokuratura zażądała oskarżenia trzech osób, które dopuściły się oszustwa, natomiast sędzia wydał następujące orzeczenie: uniewinnienie, bo nie ma podstaw do oskarżenia. Proces cywilny jest kontynuowany w oczekiwaniu na wyrok Sądu Kasacyjnego.
Biuro Prasowe ANS RMGCaso Gerini

(ANS – Addis Abeba) – Jeszcze nie tak dawno żebrały, kradły i walczyły o przeżycie na ulicach  Addis Abeby, w Etiopii, wąchając potem klej, by zapomnieć o codziennej nędzy. Teraz, dzięki współpracy salezjanów z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), te dzieci otrzymały nową szansę życia, pomagając także innym zagrożonym ludziom młodym.W listopadzie 2015 r. salezjanie i UNODC zaczęli realizację programu “Resocjalizacja i reintegracja nieletnich pozostających w konflikcie z prawem&rdquo

(ANS – Madryt) – Zostały zorganizowane obozy letnie, kolonie i wycieczki, a także inne atrakcje w ramach Salezjańskiego Lata dla blisko 18 tysięcy dzieci i młodzieży, którym towarzyszy 2500 animatorów i 350 salezjanów. Istotnie, po zakończeniu zajęć szkolnych tysiące dzieci i młodzieży mogą spędzić przyjemnie i pożytecznie zasłużone wakacje. Salezjanie, zwłaszcza poprzez swoje ośrodki młodzieżowe, umożliwiają różne formy zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych, które stanowią realizację jednego z głównych cel&o

(ANS – Lima) – Młodzi niepełnosprawni odbywają szkolenia i przysposabiają się zawodowo w technicznym ośrodku “CETPRO Santo Domingo Savio” w Rímac, blisko Limay, w Peru. Z myślą o nich zorganizowano również kampanię uświadamiającą. Często ci młodzi cierpią dlatego, że społeczeństwo odwraca się do nich plecami, jak to stwierdził Robert M. Hensel, sportowiec na inwalidzkim wózku i posiadacz  rekordu Guinnessa: “osoby nie są niepełnosprawne, ale są sprawne inaczej”.Według Narodowej Rady ds. Integracji Os&oa