Biblioteka

Umieszczone materiały udostępniane są za darmo na chwałę Bogu i dla dobra młodzieży, lecz sprawiedliwość wymaga, aby autorom przynajmniej podziękować – a jeśli ktoś uzna to za stosowne, złożyć również ofiarę na wskazane przez autora konto. Autorzy materiałów ponoszą wszelkie konsekwencje ewentualnych nadużyć w obszarze poszanowania praw autorskich. Materiały proszę przesyłać na adres: piotr.pietruszka @ gmail.com

wakacyjne programy wychowawcze
WAKACYJNE PROGRAMY WYCHOWAWCZE

PROGRAM_WYCHOWAWCZY_2012_ŚLADAMI_KS.BOSKO
dane autorów programu „Śladami ks. Bosko”
SALTROM
Salezjański Ruch Troski o Młodzież
ul. Różana 5, 30-305 Kraków
37 1060 0076 0000 3200 0087 8471

Wyśnione wakacje – teksty snów do programu wychowawczego
Wyśnione wakacje program wychowawczy

konspekty nabożeństw

Możliwość komentowania jest wyłączona.