Dialogi o wychowaniu 4
Kraków, 14 marca 2016 r.

Z A P R O S Z E N I E

Krakowska Inspektoria Salezjanów oraz Salezjańskie Centrum Edukacyjne organizuje, w ramach cyklu Dialogi o wychowaniu, sympozjum dla nauczycieli, pedagogów i katechetów. Tegoroczne sympozjum pedagogiczne proponuje refleksję na temat: „Tożsamość nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości”, w czasie którego podejmie się poszukiwania odpowiedzi na szereg pytań związanych z występującymi trudnościami w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Sympozjum stanie się okazją do sformułowania głosu w zaproponowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ogólnopolskiej debacie o systemie oświatowym pod hasłem „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana”.

Sympozjum będzie miało miejsce w Krakowie w auli Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego przy ul. Tynieckiej 39 w dniu 9 kwietnia 2016 roku, o godz. 10.00.

Koszt udziału w sympozjum wynosi 30 zł oraz dodatkowo 20 zł dla uczestników korzystających z obiadu.
Należność proszę wpłacać na konto: Salezjańskie Centrum WDM
nr konta: 70124014441111000009355835, z dopiskiem: Dialogi 4.

Zgłoszenia w formie wypełnionych formularzy proszę nadsyłać drogą elektroniczną na adres sce@sdb.krakow.pl do dnia 01 kwietnia 2016 roku.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam.
Z wyrazami szacunku,
ks. dr Wojciech Krawczyk

Dialogi o wychowaniu 3
Kraków, dnia 7 kwietnia 2015r.

Z A P R O S Z E N I E

Krakowska Inspektoria Salezjanów oraz Salezjańskie Centrum Edukacyjne organizuje, w ramach cyklu Dialogi o wychowaniu, sympozjum dla nauczycieli, pedagogów i katechetów. Tegoroczna edycja sympozjum zwraca uwagę na zagadnienie współpracy różnych środowisk wychowawczych i zatytułowana jest Współpraca z rodziną w wychowaniu. W sposób szczególny zostanie podkreślona współpraca w relacji rodzina – szkoła, co znajdzie swój wyraz w wykładach pani prof. dr hab. Teresy Olearczyk pt. Oczekiwania rodziców w kontekście współpracy z instytucjami wychowawczymi oraz pani dr Anny Błasiak pt. Współpraca instytucji wychowawczych z rodziną. Zgodnie z formułą organizacji Dialogów o wychowaniu w programie sympozjum będzie miejsce na konwersatoria, w których wezmą udział przedstawiciele różnych środowisk wychowawczych: szkoły, parafii, rodziny.

Sympozjum będzie miało miejsce w Krakowie w auli Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego przy ul Tynieckiej 39, dnia 25 kwietnia br., rozpoczęcie o godz. 9.30.

Koszt udziału w sympozjum wynosi 30 zł oraz dodatkowo 20 zł dla uczestników korzystających z obiadu.

Należność proszę wpłacać na konto:
Salezjańskie Centrum WDM,
nr konta: 70124014441111000009355835, z dopiskiem: Dialogi 3.

Zgłoszenia w formie wypełnionych formularzy proszę nadsyłać drogą elektroniczną na adres sce@sdb.krakow.pl do dnia 20 kwietnia.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam. Z wyrazami szacunku,

ks. dr Wojciech Krawczyk
Dyrektor SCE

Czym jest Centrum Edukacyjne?
Salezjańskie Centrum Edukacyjne jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim wpisaną do rejestru przez Ministra Edukacji Narodowej 23 listopada 1999 pod numerem DN.2.14123/rej/25/99 oraz do rejestru w Kuratorium Małopolskim pod numerem 04/1999. Organem prowadzącym dla Centrum Edukacyjnego jest Salezjańskie Centrum wychowania i Duszpasterstwa Młodzieży.

Szkolenia – archiwum

Zarząd
ks. dr Sylwester Jędrzejewski – dyrektor
p. mgr Kazimierz Poznański – zastępca dyrektora
p. mgr Małgorzata Beska – sekretarz
p. mgr Ewa Kosińska
p. mgr Agnieszka Krawczyńska
Statystyka do końca 2007 r.:
Poniżej przedstawiono inicjatywy Centrum Edukacyjnego powołanego w 1999 r. Działania Formacyjne Centrum skupione są wokół formacji nauczycieli i wychowawców.

Lp. nazwa formy liczba godzin liczba uczestników
1 Akademickie studium kwalifikacyjne psychoterapii integralnej i noo-logoterapii 320 15
2 Tożsamość wychowania. Główne idee systemu prewencyjnego św. Jana Bosko 4,5 138
3 Prewencyjny program wychowawczy – aktywne formy obecności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży 15 46
4 Edukacja i wychowanie 7,5 125
5 Szkolnictwo zawodowe w Polsce dziś i jutro 5,5 112
6 Podstaw obsługi komputera 12 23
7 Kierownik wycieczki szkolnej 12 101
8 Logoterapia – potrzeba i wyzwanie współczesnych czasów – terapeuta towarzyszem w odkrywaniu sensu i wartości życia 4 71
9 Prewencja w profilaktyce szkolnej 5 215
10 Logoterapia – potrzeba i wyzwanie współczesnych czasów – terapeuta towarzyszem w odkrywaniu sensu i wartości życia 4 100
11 Kierownik Wycieczki Szkolnej 12 150
12 Rola pomiaru dydaktycznego w procesie oceniania wewnętrznego i zewnętrznego 5 121
13 Dowartościować katechezę parafialną 6 74
14 Współpraca nauczycieli z rodzicami 15 18
15 Animacja narzędziem wychowania 12 40
16 Formy pracy z zespole wychowawczym 24 23
17 Kierownik Wycieczki Szkolnej 12 103
18 Logoterapeutyczna szkoła pomagania 40 32
19 Superwizję dla formatorów i formatorek 40 10
20 Tożsamość nauczyciela w szkole salezjańskiej 6 226
21 Logoterapeutyczna szkoła pomagania 25 12
22 Warsztaty psychologiczne z zakresu doskonalenia kompetencji interpersonalny: wychowawca – wychowanek 30 15
23 Rozwijanie umiejętności formacyjnych w płaszczyźnie ludzkiej 20 10
24 Skuteczne komunikowanie się nauczycieli z rodzicami i uczniami w ramach salezjańskiego systemu prewencyjnego 12 79
RAZEM 1.205.561,5 osobo/godzin

Możliwość komentowania jest wyłączona.