Historia

Historia domu, w którym mieści się „krakowski WDM” czyli Salezjańskie Centrum Wychowania i Duszpasterstwa Młodzieży jest datowana na rok 1983, kiedy to przy seminarium salezjańskim na Łosiówce ukończono budowę domu, przeznaczonego na potrzeby współbraci, którzy po odbyciu nowicjatu, zdobywali średnie wykształcenie. Dom ten potocznie nazywano „junioratem”.

Ponieważ wspólnota seminarium rozrastała się, aby zapewnić lepszą formację, postanowiono powołać z „junioratu” odrębną wspólnotę zakonną. Dnia 2 czerwca 1987 r., na wniosek Księdza Inspektora Józefa Kurowskiego, Ksiądz Generał Edigio Viganó powołał do życia Wspólnotę Zakonną pod wezwaniem św. Dominika Savio. Jej pierwszym dyrektorem został ks. Jan Wilkołek.

Z czasem przełożeni zadecydowali, że kandydaci do nowicjatu muszą jeszcze przed jego rozpoczęciem zdobyć maturę. Tym samym zniknął zasadniczy cel funkcjonowania „junioratu”, stąd postanowiono zmienić charakter domu i wspólnoty zakonnej. Na wniosek Księdza Inspektora Piotra Biegusa, 3 czerwca 1994 r. Ksiądz Generał Edigio Viganó udzielił zgody na zmianę przeznaczenia Domu Salezjanów pod wezwaniem św. Dominika Savio w Krakowie na Inspektorialny Ośrodek Animacji i Wychowania Duszpasterstwa Młodzieżowego. Na stanowisko dyrektora został zatwierdzony ks. Wojciech Krawczyk. W tym czasie salezjanie, obserwując pracę krajowych centrów duszpasterstwa młodzieżowego w Rzymie i Madrycie, dochodzili do przekonania o potrzebie utworzenia takiego centrum również w Polsce. 27 października 1986 r. Konsulta Salezjańskich Inspektorii Polskich powołała Krajowe Centrum Duszpasterstwa Młodzieżowego, które pierwotnie miało mieć swoją siedzibę w Warszawie, a z różnych przyczyn po pół roku zawiesiło swoją działalność.

Krajowe Centrum Duszpasterstwa Młodzieżowego w Krakowie

Jako że Krakowski Inspektorialny Ośrodek Animacji, Wychowania i Duszpasterstwa Młodzieżowego przy ul. Tynieckiej 39 funkcjonował już jako samodzielna wspólnota zakonna z trzema młodymi współbraćmi, postanowiono nadać mu status Krajowego Centrum Duszpasterstwa Młodzieżowego, mianując dnia 15 października 1994 r.

ks. Wojciecha Krawczyka na Delegata Krajowego.

Cztery lata później, 9 września 1998 roku, oficjalnie przemianowano Inspektorialny Ośrodek Animacji i Wychowania Duszpasterstwa Młodzieżowego na Salezjańskie Centrum Wychowania i Duszpasterstwa Młodzieży.

WDM dzisiaj

Obecnie wspólnotę WDM-u tworzy czterech Salezjanów, pracujących na polu duszpasterstwa młodzieżowego oraz animacji powołaniowej i misyjnej. Prowadzą oni formację animatorów, wychowawców, samorządów szkolnych, wolontariuszy oraz organizują różnego rodzaju spotkania młodzieży z wszystkich placówek salezjańskich w inspektorii, a wśród nich odbywające się już od 1991 roku Święto Młodości – Savionalia.

Ciekawą inicjatywą było powołanie w 2004 roku Ośrodka Pomocy Absolwentom, który miał służyć pomocą w znalezieniu pracy bezrobotnej młodzieży.

W 1999 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej powołało przy WDM Salezjańskie Centrum Edukacyjne, w ramach którego organizowane są kursy, szkolenia i programy edukacyjne dla nauczycieli i wychowawców. Dom przy ul. Tynieckiej 39 mieści też Schronisko Młodzieżowe, z którego korzystają głównie zorganizowane grupy młodzieży organizujące swoje rekolekcje, wycieczki szkolne bądź turnusy wakacyjne.

Ważną częścią pracy salezjanów w WDM-ie jest animacja powołaniowa. Dni skupienia, rekolekcje, spotkania formacyjne dla młodzieży, niedziele powołaniowe to tylko część organizowanych inicjatyw.

Od sierpnia 2005 roku działalność WDM-u wzbogaciła się o aspekt misyjny wraz z dołączeniem do wspólnoty Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu.

Oprócz szeroko pojętej pracy dla i z młodzieżą, Salezjanie z WDM-u obejmują też opieką duszpasterską dom pomocy społecznej w podkrakowskich Więckowicach.

Sektory działalności
Animacja Duszpasterstwa Młodzieżowego w Inspektorii Krakowskiej
Animacja Misyjna w Inspektorii Krakowskiej
Animacja Powołaniowa w Inspektorii Krakowskiej
Organ prowadzący dla Salezjańskiego Centrum Edukacyjnego
Schronisko Młodzieżowe
Siedziba Krajowego Centrum Duszpasterstwa Młodzieży
Siedziba Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu”

Ważniejsze inicjatywy
Inspektorialne Świeto Młodości – Savionalia prowadzone od 1991 roku jako spotkanie MGS z naszej inspektorii – prace organizacyjne i programowe koordynowane są przez nasze Centrum,

Konsultant Funduszy Europejskich – z inicjatywy Centrum WDM w czerwcu, lipcu i grudniu 2003 r. obyły się szkolenia Konsultantów Funduszy Europejskich prowadzone przez Instytut Biznesu z Kalisza,

Ośrodek Pomocy Absolwentom – od października 2004 do czerwca 2005 realizowaliśmy program pomocy dla bezrobotnych absolwentów uczelni wyższych,

Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”- oficjalnie zarejestrowany w 1999 roku, od sierpnia 2005 ma swoją siedzibę przy ul. Tynieckiej 39.

Dyrektorzy
ks. Jan Wilkołek – 1987–1994
ks. Wojciech Krawczyk – 1994–2000
ks. Dariusz Bartocha – 2000–2006
ks. Jan Hańderek – 2006–

Możliwość komentowania jest wyłączona.