Historia powstania Centrum

Centrum Krajowe Duszpasterstwa Młodzieżowego zostało powołane decyzją Konsulty Salezjańskich Inspektorii Polskich 27 października 1986 r.. Utworzono je początkowo w Warszawie, jednak po czterech miesiącach zawiesiło swoją działalność. Jego praca została ograniczona do spotkań wszystkich delegatów inspektorialnych 2-3 razy do roku.

Ponowne powołanie Centrum, tym razem w Krakowie, wiąże się z przeznaczeniem w sierpniu 1994 roku domu przy ul. Tynieckiej 39 na siedzibę Centrum Duszpasterstwa Młodzieżowego Inspektorii Krakowskiej (WDM). Po uzgodnieniu z wszystkimi Insektorami, 15 października 1994 roku nominowano ks. Wojciecha Krawczyka na Delegata Krajowego, a „krakowski WDM” na siedzibę Krajowego Centrum Duszpasterstwa Młodzieżowego. Kolenym delegatem, mianowanym w lipcu 1998 r. został ks. Dariusz Bartocha.

Struktura organizacyjna Duszpasterstwa Młodzieżowego na poziomie Kraju

a) Zespól Delegatów Salezjańskiego Duszpasterstwa Młodzieży – składający się z delegatów ds. Duszpasterstwa Młodzieżowego w poszczególnych inspektoriach – Salezjanów i Salezjanek.

b) Delegat Krajowy ds. Duszpasterstwa Młodzieży – przewodniczący Zarządu Krajowego DM i kierujący jednocześnie pracami Centrum Krajowego.

c) Reprezentacja Młodzieży – 2 osoby z każdej inspektorii – członkowie Inspektorialnych Rad Młodzieżowych, przedstawiciel Europejskiej Komisji Koordynującej MGS Europe oraz sekretarz.

Opiekę nad Salezjańskim Centrum Krajowym, w imieniu Konsulaty Inspektorii Polskich, pełni Inspektor odpowiedzialny za Krajowe Salezjańskie Duszpasterstwo Młodzieży – obecnie jest to Inspektor Krakowski.

Spotkania delegatów (4 osoby z inspektorii Salezjanów i 2 z inspektorii Salezjanek) inspektorialnych początkowo obejmowały jeden dzień zwykle 5-6 razy w roku – ostatnie za radą ks. Radcy Antonio Domenecha planowane są jako spotkania 2-3 dniowe, z jednoczesnym przeniesieniem ciężaru z koordynacji na refleksje.

Od 2004 r. do prac Centrum Krajowego dołączono reprezentacje młodzieży – 12- 14 osób. Spotkania wspólne z młodzieżą odbywają się zwykle 2 razy w roku. W latach przygotowań do Forum lub Confronto częstotliwość spotkań wzrasta, ponieważ program tych wydarzeń jest tworzony głównie przez młodzież.

Spotkania delegatów zapoczątkowały wzajemną komunikację, możliwość poznawania się i dzielenia materiałami, pomysłami, uczyliśmy się wspólnie dostrzegać, planować, działać.

Delegaci

Kontakt

 1. (wymagane)
 2. (wymagany poprawny adres email)
 3. (wymagane)
 

cforms contact form by delicious:days

Delegat Krajowy


Ks. Tomasz Kijowski sdb

Inspektoria warszawska PLJ


Delegat ds. Duszpasterstwa Młodzieżowego
s. Iwona Szymanik fma

Inspektoria wrocławska PLA

kubiaczyk

Delegat ds. Duszpasterstwa Młodzieżowego
s. Wiesława Kubiaczyk fma

Inspektoria krakowska PLS


Delegat ds. Duszpasterstwa Młodzieżowego
ks. Tomasz Kijowski sdb

Inspektoria pilska PLN

wenclawek

Delegat ds. Duszpasterstwa Młodzieżowego
ks. Mariusz Węcławek sdb

Inspektoria warszawska PLE


Delegat ds. Duszpasterstwa Młodzieżowego
ks. Sławomir Piotrowski sdb

Inspektoria wrocławska PLO

lobodzinski

Delegat ds. Duszpasterstwa Młodzieżowego
ks. Mirosław Łobodziński sdb
Skype – lobodzik

Inicjatywy, dokonania

Wspólne wypracowanie

 • „ Salezjańskiego Programu Duszpastersko – Wychowawczego” – 1996 r.
 • „Ogólnopolskiego Programu Formacji Animatorów Młodzieżowych” – 2001 r.

Przeprowadzenie akcji ogólnopolskich i międzynarodowych

 • Spotkanie młodych z MGS w czasie Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie – 1991.
  Przygotowanie i uczestnictwo delegacji z Polski w Europejskim Spotkaniu Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego – Confronto 1988, 1992, 1999, 2001, 2004, 2009.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie I Ogólnopolskiego Forum Animatorów – Kraków, sierpień 1998 oraz kolejnych II, III, IV Forum Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego (Kraków 2001, Kraków 2004, Szczecin 2007).Wspólne uczestnictwo animatorów z Polski na Euroforum w Belgii – 1998 r.
 • Spotkania z ks. Generałem: „Dzień Ojca” Łódź – ????
 • Współpraca z Dykasterium DM w Rzymie, między innymi w przygotowaniu kursu DM dla Inspektorii Polskich i Okręgu Wschodniego – marzec 1999.
 • Spotkanie młodych na beatyfikacji „Poznańskiej Piątki”, a następnie spotkanie z ks. Generałem w Bazylice Serca Jezusowego – Warszawa – czerwiec 1999.
 • Przygotowanie spotkania – Jubileusz Młodych z całej Polski – Częstochowa – sierpień 2000.
 • Przygotowanie grupy animatorów na Światowe Forum MGS – Rzym – sierpień 2000.
 • Przystąpienie do Don Bosco Youth Net; pierwsze spotkanie – marzec 2003 r. – formalna przynależność od 15 października 2004 r.
 • Opieka i wsparcie dla polskiej reprezentacji w Europejskiej Komisji Koordynującej Salezjański Ruch Młodzieżowy – od listopada 2004 r.
 • Eurizon – organizacja grupy z Polski na spotkanie w Brukseli 2004; Pradze 2005; Bratysławie 2006; Benediktbeuren 2007. Przygotowanie Eurizonu 2008 w Krakowie.
 • Organizowanie i prowadzenie Kursów dla Wychowawców i Kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży (na prawach państwowych).

Publikacje

Książki:

 • Salezjański Program Wychowawczo-Duszpasterski – 1996,
 • Salezjańska Duchowość Młodzieżowa – 1998,
 • Podręcznik Salezjańskiego Duszpasterstwa Młodzieżowego – 1999,
 • Jego drogą – 2001.
 • Część pomocy wakacyjnych

Przygotowanie i wydanie pomocy do prowadzenia akcji młodzieżowych:

 • Programy wakacyjne – „Opowieści z Narnii”, „Król Lew”, Mały Książe”, „Willow – Obrońca życia” „Hobbit”, „O Janku …” – (wersje przed wydawnicza),
 • Śpiewniki wakacyjne – wydania 1996, 1997, 1998, 1999,
 • oraz inne materiały nie drukowane, a jedynie powielane.

Możliwość komentowania jest wyłączona.