(ANS – Granada) – W przypadku salezjanów mówienie o “opcji preferencyjnej” oznacza przekonanie o tym, że jest to sektor właściwy duszpasterstwu młodzieży, który ukierunkowuje pracę na najuboższą i potrzebującą młodzież. “Te krajowe spotkania – wyjaśnia jeden z uczestników – pomagają nam zastanowić się nad wiernością charyzmatowi, kwestią poświęcenia się młodym znajdującym się w niekorzystnej sytuacji, a przede wszystkim – wiernością posłannictwu, jakie Bóg nam powierzył w stylu

(ANS – Granada) – W przypadku salezjanów mówienie o “opcji preferencyjnej” oznacza przekonanie o tym, że jest to sektor właściwy duszpasterstwu młodzieży, który ukierunkowuje pracę na najuboższą i potrzebującą młodzież. “Te krajowe spotkania – wyjaśnia jeden z uczestników – pomagają nam zastanowić się nad wiernością charyzmatowi, kwestią poświęcenia się młodym znajdującym się w niekorzystnej sytuacji, a przede wszystkim – wiernością posłannictwu, jakie Bóg nam powierzył w stylu

(ANS – Freetown) – Kilka dni temu jedna z salezjańskich szkół została poproszona o napisanie listów do dziewcząt i chłopców z Sierra Leone. Ale pojawiło się pytanie: kto przekaże te listy i pozdrowienia? Dzisiaj prezentujemy wam jednego z listonoszy, którzy dostarczą te listy dzieciom z “Don Bosco Fambul”. Jest nim Joe Conteh, który wcześniej był dzieckiem ulicy. Obecnie prowadzi “Child Care Center” i jest jak ojciec dla 50 dzieci, które co dziewięć miesięcy przybywają do tego ośrodka, a którym

(ANS – Freetown) – Kilka dni temu jedna z salezjańskich szkół została poproszona o napisanie listów do dziewcząt i chłopców z Sierra Leone. Ale pojawiło się pytanie: kto przekaże te listy i pozdrowienia? Dzisiaj prezentujemy wam jednego z listonoszy, którzy dostarczą te listy dzieciom z “Don Bosco Fambul”. Jest nim Joe Conteh, który wcześniej był dzieckiem ulicy. Obecnie prowadzi “Child Care Center” i jest jak ojciec dla 50 dzieci, które co dziewięć miesięcy przybywają do tego ośrodka, a którym

(ANS – Madryt) – Międzynarodowe Obserwatorium Wymiaru Sprawiedliwości dla Nieletnich (International Juvenile Justice Observatory – IJJO) przyznało “Misiones Salesianas”, Salezjańskiej Prokurze z Madrytu międzynardową nagrodę “Wymiar Sprawiedliwości dla Nieletnich bez Barier” (Juvenile justice that without Borders), piątą w piątej edycji wręczania tej nagrody, za pracę, jaką realizuje w ponad 130 krajach, pomogając dzieciom, które żyją w warunkach wykluczenia, ubóstwa, przemocy i wykorzystania.“Ta nagroda jest do